Фотограмметрія

ІНТЕРАКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ

ІНТЕРАКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ»

КОНКУРС «Педагогічний ОСКАР–2023»

НОМІНАЦІЯ «Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 «Архітектура та будівництво»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 «Геодезія та землеустрій»

Розробник: Кушнірук Олександр Миколайович – викладач землевпорядних дисциплін, спеціаліст вищої категорії ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»


FacebookInstagramLink